RODO


POMMERFISCH Spółka z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Dotacja na kapitał obrotowy dla POMMERNFISCH Sp. z o.o. w Tychowie
w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy
w zakresie zapewnienia płynności finansowej
oraz wsparcie bieżącej działalności
w związku z trudnościami finansowymi,
które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.


Dofinansowanie projektu z UE: 234.880,95 zł


POIR